מסלול רובוטיקה

המסלול ויועבר על ידי בוגרי מגמת רובוטיקה בבית הספר הריאלי.
במסלול רובוטיקה הילדים ילמדו על יסודות התכנון והבנייה של רובוטים, ויתנסו בהרכבת רובוטים. הם ירכשו כלים כמו למידה עצמאית, חשיבה אסטרטגית ותכנון לטווח ארוך. במסלול יהיה דגש על פיתוח הידע של הילדים בנושא ומתן הזדמנות להתנסות בו.