מחנה פורים 2023

6-8.3

מה תמצאו במחנה?

מגרשי כדורגל מדהימים

אולם כדורסל ממוזג

טניס שולחן

סטודיו ריקוד

יומיים

עד השעה 13:00

עלות 300 ש"ח

עד השעה 16:00

עלות 500 ש"ח

שלושה ימים

עד השעה 13:00

עלות 420 ש"ח

עד השעה 16:00

עלות 650 ש"ח

הרשמה למחנה

בבית הספר הריאלי העברי

הפעילות מיועדת לבנים ולבנות
כיתות א'-ו'!

פרטים אישיים
מחנה פורים
מצב בריאותי
פרטים אישיים
מחנה פורים
מצב בריאותי