מחזור קייטנה 3-21.7

(ללא ימי שישי)

המסלולים

למחזור קייטנה 3-21.7

מחירים להרשמה המוקדמת

למחזור קייטנה 3-21.7 (3 שבועות)

*הרשמה מוקדמת תסתיים ב10.6.22

ליום הקצר

(7:30-13:00)

1700 ש"ח

מחיר ללא הנחה - 1880 ש"ח

ליום הארוך

(7:30-16:30 כולל ארוחת צהרים)

2490 ש"ח

מחיר ללא הנחה - 2690 ש"ח

הרשמה לשבוע בודד

הרשמה למחזור קייטנה 3-21.7 לשבוע בודד

*בכל המחזורים ניתן להירשם גם לשבוע בודד

ליום הקצר

(7:30-13:00)

560 ש"ח

מחיר ללא הנחה - 660 ש"ח

ליום הארוך

(7:30-16:30 כולל ארוחת צהרים)

855 ש"ח

מחיר ללא הנחה - 960 ש"ח