מחזור קייטנה 24.7-11.8

*נסגרה ההרשמה למחזור ה2

המסלולים

למחזור קייטנה 24.7-11.8

מחירים להרשמה המוקדמת

למחזור קייטנה 24.7-11.8 (3 שבועות)

*הרשמה מוקדמת תסתיים ב10.6.22

ליום הקצר

(7:30-13:00)

1700 ש"ח

מחיר ללא הנחה - 1880 ש"ח

ליום הארוך

(7:30-16:30 כולל ארוחת צהרים)

2490 ש"ח

מחיר ללא הנחה - 2690 ש"ח

הרשמה לשבוע בודד

הרשמה למחזור קייטנה 24.7-11.8 לשבוע בודד

ליום הקצר

(7:30-13:00)

560 ש"ח

מחיר ללא הנחה - 660 ש"ח

ליום הארוך

(7:30-16:30 כולל ארוחת צהרים)

855 ש"ח

מחיר ללא הנחה - 960 ש"ח