מחזור קייטנה 23.7-10.8

(ללא ימי שישי)

הרשמה לשלושה שבועות

למחזור קייטנה 23.7-10.8 (3 שבועות)

ליום הקצר

(7:45-13:30)

1975 ש"ח

מחיר ללא הנחה - ש"ח

- ההרשמה נסגרה למחזור זה -

ליום הארוך

(7:45-16:00 כולל ארוחת צהרים)

2811 ש"ח

מחיר ללא הנחה - ש"ח

- ההרשמה נסגרה למחזור זה -

הרשמה לארבעה שבועות

הרשמה למחזור קייטנה 24.7-11.8 לשבוע בודד

ליום הקצר

(7:30-13:00)

560 ש"ח

מחיר ללא הנחה - 660 ש"ח

ליום הארוך

(7:30-16:30 כולל ארוחת צהרים)

855 ש"ח

מחיר ללא הנחה - 960 ש"ח