מחזור קייטנה 2-20.7

(ללא ימי שישי)

- ההרשמה למחזור זה נסגרה -

הרשמה לשלושה שבועות

הרשמה למחזור קייטנה 2-20.7 לשלושה שבועות

ליום הקצר

(7:45-13:30)

1975 ש"ח

מחיר ללא הנחה - ש"ח

ליום הארוך

(7:45-16:00 כולל ארוחת צהרים)

2811 ש"ח

מחיר ללא הנחה - ש"ח

הרשמה לשבועיים

למחזור קייטנה 2-13.7 / 9-20.7 (שבועיים)

ליום הקצר

(7:45-13:30)

1320 ש"ח

מחיר ללא הנחה - 1880 ש"ח

ליום הארוך

(7:45-16:00 כולל ארוחת צהרים)

1931 ש"ח

מחיר ללא הנחה - 2690 ש"ח