למחזור קייטנה 14-25.8

(ללא ימי שישי)

המסלולים

למחזור קייטנה 14-25.8

מחירים להרשמה המוקדמת

למחזור קייטנה 14-25.8 (שבועיים)

*הרשמה מוקדמת תסתיים ב30.6.22

ליום הקצר

(7:30-13:00)

1180 ש"ח

מחיר ללא הנחה - 1320 ש"ח

ליום הארוך

(7:30-16:30 כולל ארוחת צהרים)

1710 ש"ח

מחיר ללא הנחה - 1920 ש"ח

הרשמה לשבוע בודד

הרשמה למחזור קייטנה 14-25.8 לשבוע בודד

ליום הקצר

(7:30-13:00)

560 ש"ח

מחיר ללא הנחה - 660 ש"ח

ליום הארוך

(7:30-16:30 כולל ארוחת צהרים)

855 ש"ח

מחיר ללא הנחה - 960 ש"ח