למחזור קייטנה 13-24.8

(ללא ימי שישי)

הרשמה לקייטנה

למחזור קייטנה 13-17.8 / 20-24.8 (שבוע)

ליום הקצר

(7:45-13:30)

858 ש"ח

מחיר ליום - 380 ש"ח

ליום הארוך

(7:45-16:00 כולל ארוחת צהרים)

1276 ש"ח

מחיר ליום - 380 ש"ח

הרשמה ל-7 ימים

הרשמה למחזור קייטנה 16-24.8 לשבוע בודד

לילדים שעולים לכיתה א' בלבד

ליום הארוך

(7:45-16:00 כולל ארוחת צהרים)

1786 ש"ח

מחיר ללא הנחה - 960 ש"ח