טופס הרשמה לשלושה שבועות למחזור קייטנה 2-20.7 ליום הקצר