טופס הרשמה לשבועיים למחזור קייטנה 9-20.7 ליום הארוך