טופס הרשמה לשלושה שבועות למחזור קייטנה 23.7-10.8 ליום הקצר